Welkom

++++++++++++++++++++

De “Geschiedenis van de Oostendse Maalboten” verdween enkele maanden van de site.

Wij doen het nodige opdat alle berichten zo vlug mogelijk opnieuw geplaatst worden.

Vanaf deze week plaatsen wij “De kroniek van een familie tijdens de tweede Wereldoorlog -Bie de bolken”, het dagboek van de toen jonge Germain Schepens.

Veel levensgenot .

Redgy Ferier

+++++++++++++++++++++++++++++++++

De Oostendse verhalen van Maurice Ferier op de site “De persoonlijke website van Redgy Ferier”kende een groot succes. Sedert 2004 bezochten heel wat liefhebbers van het “Oostende van vorige eeuw” de site en wij kregen heel wat positieve reacties en vragen om bijkomende inlichtingen. Deze vragen werden, in de mate van het mogelijke, beantwoord, soms wel na heel wat diepgaande opzoekingen in de archieven. Heel sporadisch kregen we evenwel ook negatieve reacties. Steeds hebben wij geprobeerd de gegevens opnieuw te controleren en plaatsten we de reacties of de ontvangen aanvulling onderaan het betreffende artikel. In de toekomst blijven wij dit doen.

Wij kregen ook buitenlandse interesse, voornamelijk met betrekking tot het artikel over “Die Rote Kapelle”. Op heel wat sites wordt trouwens naar dit artikel verwezen.

De reeks over “Oostende tijdens de tweede wereldoorlog” was ook een “schot” in de roos. Het bracht onuitgegeven en zeer uitvoerige gegevens over de vernielingen in Oostende en de gevallen slachtoffers. De interesse was dermate groot dat wij beslist hebben om nog meer gegevens prijs te geven. Wij hopen zo hulde te brengen aan alle slachtoffers van de bombardementen op Oostende (zowel van Duitse als van Geallieerde kant).

De site verdween plots en onverwacht van het internet. Daarom hebben wij nu een remake gemaakt van de site, ditmaal onder de vorm van een webblog. Het wordt een volledig aangepaste site met heel veel bijkomende informatie en opgesmukt door nog meer foto’s uit onze persoonlijke collectie.

De inhoud van de site werd aangepast en omvat volgende categorieën:

– Oostendse verhalen

– Oostende tijdens de tweede wereldoorlog

– Geschiedenis van de lijn Oostende-Dover

-Kroniek van een familie tijdens de tweede Wereldoorlog (door Germain Schepens)

 

Wij stellen eventuele op- of aanmerkingen en aanvullingen ten zeerste op prijs.

Het is onze intentie om deze site regelmatig aan te vullen en te verbeteren.

De zwart-wit foto’s komen uit onze eigen verzameling foto’s van Oostende, terwijl de kleurfoto’s meestal afkomstig zijn van Roy Verge en Norbert Callebaut, twee personen die Oostende diep in hun hart hebben.

Wij hopen dat deze nieuwe site dezelfde respons (zowel positieve als negatieve) zal krijgen en blijven steeds bereid bijkomende informatie te verstrekken.

Maurice en Redgy Ferier.