Wie is Maurice Ferier ?

Maurice Ferier

Maurice Ferier

Mauritius Ludovicus Ferier werd geboren te Oostende op 29 januari 1921 in de woning van zijn ouders (Maurice Ferier en Eugenia Monteny)  in de Sint Paulusstraat nr. 84 te Oostende. Hij groeide op midden het vissersleven in het begin van de twintigste eeuw. Heel wat familieleden waren nauw verbonden met de visserij, hetzij als vissers, hetzij als reders, vislossers of visverkopers.

Zijn lagere school liep hij aan “t kleine athenee’, de toen elitaire Albertschool. Na zijn middelbare studies trok hij naar de Zeevaartschool met de bedoeling om later loods te worden. Hij behaalde het diploma van Luitenant ter Lange Omvaart en begon aan zijn stage bij de Compagnie Maritime Belge. Maar voor zijn eerste verre reis monsterde hij al aan op de O.191, “Angèle Emile” een vissersboot eigendom van zijn oom en tante, om wat “zeedagen” op te doen.

Op 4 januari 1940 diende Maurice zich aan te melden bij het leger bij het 53e Linieregiment. Hij nam deel aan de veldtocht van 10 mei tot 21 mei. Op 22 mei werd hij krijgsgevangen genomen en werd overgebracht naar Stalag 1A in Stablack (bij Köningsberg). Daar werd hij o.a. tewerkgesteld op een boerderij. Maurice verbleef 11 maand in Stalag 1A en werd op 23 februari 1941 vrijgelaten.

Tijdens de verdere dagen van de oorlog was achtereenvolgens schilder, bediende en electrieker. Inmiddels leerde hij in 1942 de Conterdamse Denise Naert kennen en dook dan onder op de wijk Conterdam. Inmiddels van Maurice ook zeer actief in de weerstand en werd adjunct sectieleider bij de O.M.B.R. (of B.M.W.O). Nadien kreeg hij de graad van Luitenant van de Weerstand.

Op 8 mei 1943 trouwden Maurice en Denise in Stene en op 1 juni 1944 werd hun zoon Redgy geboren.

Eind 1944 was Maurice tewerkgesteld als tolk bij de legerstaf van de geallieerde troepen te Oostende. Inmiddels had hij, op vraag van zijn echtgenote, zijn maritieme ambities ingetrokken en nam hij op 1 maart 1945 deel aan het toegangsexamen voor tijdelijk agent. Het begin van een mooie loopbaan tot hij op 1 februari 1981 op pensioen gin g als “adjunct-politiecommissaris-inspecteur” en als lesgever in de “School voor Bestuurswetenschappen en Techniek”.

Op sportief vlak was Maurice eveneens zeer actief: voetballer – bokser – wielrenner – yogabeoefenaar. Bij de Wielerclub “De Zeemeeuw” was hij tussen 1945 en 1961 achtereenvolgens secretaris en ploegleider. Ook lag hij mede aan de basis van een korte herwaardering van de Oostendse velodroom.

Op extrasportief vlak was hij wielermedewerker aan “Het Visserijblad” en “Het Nieuwsblad van de Kust” en verzorgde hij heel wat reportages op wielerwedstrijden.

Maar de naam van Maurice Ferier blijft zeker nauw verbonden met de geschiedenis van het postzegelverzamelen in Vlaanderen. Hij was van 1962 tot 2005 de grote bezieler van de filatelie. Hij was bestuurslid (eerst secretaris, daarna voorzitter) van de Koninklijke Postzegelkring van Oostende tot oktober 2005.

Maurice Ferier publiceerde heel wat verhalen over Oostende en over typische Oostendse figuren. Deze artikels verschenen in heel wat tijdschriften en werden later ook geplaatst op het internet. Heel wat van deze verhalen werden door anderen bewerkt of werden als referentie vermeld in een verwijzingsnota. Hij werkte eveneens mede aan de organisatie van tal van tentoonstellingen (o.a. over de geschiedenis van de R.M.T.)  en gaf heel wat voordrachten.

Sinds december 2011 verblijft hij met zijn echtgenote Denise is het Woon- en zorgcentrum Lacourt te Oostende, waar hij zeer actief medewerkt aan allerhande activiteiten. Zijn echtgenote overleed er op 21 juli 2012. Hijzelf overleed in het Woon- en zorgcentrum A. Lacourt op dinsdag 13 maart 2018.