Wie is Redgy Ferier ?

Redgy Ferier

Redgy Ferier

Redgy Roland Ferier werd geboren te Stene op 01 juni 1944 in de August Beernaertstraat nr 13, de woning van zijn grootouders langs moeders zijde (Alfons Naert en Marguerite Gilliaert), waar zijn ouders tijdelijk verbleven. Zijn ouders zijn Mauritius Ludovicus  (Maurice) Ferier en Denise YvonneNaert.

Hij liep lagere school in de Conscienceschool en vervolgde zijn studies aan het Koninklijk Atheneum van Oostende. Een groot gedeelte van zijn vakanties bracht hij door bij zijn grootouders op de wijk Conterdam.

Tijdens zijn jeugd was Redgy heel actief inde jeugdbewegingen. Hij werd sectieleider bij de Rode Kruis Kadetten, bestuurslid van de Francisco Ferrer Club te Oostende en bestuurslid van het Vrijzinnig Jeugdtehuis la Casa (later De Kim). Hij was ook medewerker aan “Het Nieuwsblad van de Kust”. Op sportief gebied voetbalde hij korte tijd bij de kadetten van KVGO en was ook aangesloten bij Hermes Club Oostende Atletiekafdeling.

In het najaar van 1963 werd Redgy ambtenaar de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel te Brussel. Daar bleef hij tot november 1970 en vertrok daarna naar de toenmalige Bank van Brussel voor een functie in de kredietafdeling. Het werd er kaderlid en was medeverantwoordelijke voor de kredietafdeling (Creditsupervisor). In 1988 werd hij gedetacheerd naar het Centraal Bestuur om in te staan voor de automatisering van de kredietafdelingen van de bank. In 2004 deed hij beroep op zijn pensioenrechten.

Hij huwde in 1968 met Michèle Roels, kleuteronderwijzeres. In 1971 namen ze hun intrek in een ruime villa langs de Belhuttebaan te Koekelare. Zij kregen drie kinderen (Els, Mie en Frank).

In Koekelare was Redgy zeer actief in het verenigingsleven. Hij werd secretaris van de plaatselijke basketploeg Contact RMS Koekelare, secretaris van de Gemeentelijke Sportraad en secretaris-beheerder van de vzw Gemeentelijk Sportcentrum Koekelare. Ook in de plaatselijke Rode Kruisafdeling was hij actief als penningmeester. Verder verzorgde hij, samen met vader Maurice, het maandblad van de Koninklijke Postzegelkring van Oostende. Zijn echtgenote was er, naast kleuterleidster aan RMS Koekelare (later KTA Koekelare) voorzitster van  Balletschool Arlequino van Koekelare.

 

Na zijn pensionering in 2004 verhuisden zij naar Oostduinkerke en begon hij zich meer toe te leggen op het internetgebeuren. Samen met vader Maurice Ferier maakten zij een eerste website met heel wat artikels over Oostende en Oostendse figuren en enkele reisverhalen.

Momenteel is hij alleen nog actief op het gebied van de stamboomonderzoek van zijn families en verzorgt hij de remake en uitbreiding van een nieuwe site “Nostalgische blik op Oostende”.